Aktiviteter

Aktiviteter

I Søstjernen præsenterer vi børnene for en bred vifte af aktiviteter: 

  • Vi styrker kroppen ved at lave forhindringsbaner og klatre på træstammer.
  • Vi udforsker naturen ved at undersøge regnorme på legepladsen og ved at tage på Naturcenter Vestamager.
  • Vi styrker finmotorikken ved at lære at lyne jakken og trække perler på snor.
  • Vi leger med sproget ved at lave rim og remser og ved at bruge dialogisk læsning.
  • Vi vækker børnenes interesse for kultur ved at arbejde med forskellige kulturer, mad og traditioner. 
  • Vi styrker de sociale kompetencer ved at lære børnene at vente på tur og ved at lære dem betydningen af en god ven.
  • Vi tager på ture og laver projekter på tværs af stuerne.

Ovenstående er et udpluk af de aktiviteter der forgår i Søstjernen. Alle vores aktiviteter tager udgangspunkt i de seks læreplanstemaer i den pædagogiske læreplan samt i børnegruppens behov. Vi planlægger aktiviteter for 4 uger af gangen. Aktiviteterne planlægges, dokumenteres og bliver efterfølgende evalueret.